GÜZEL TÜRKÇE


Cumartesi olay çıkmasın. Nasıl çıkmasın, mümkün değil ki. Bakın olay kelimesinin anlamına. Sonra kötü olay olmasın deyin, tamam mı ;)

1. isim Ortaya çıkan, oluşan durumilgi çeken veya çekebilecek nitelikte olan her türlü iş, hadise, vaka
2. Önemli tarihsel olgu, fenomen